Sanima Life Insurance

Sudurpashchim Region

Hemanta Bahadur Singh Dhangadhi Branch Changadhi-3, Chatakpur, Kailali, Email: [email protected] Phone No: 091-410358/091- 550386
Roshan Bhatta Mahendranagar Branch Bhimdatta- 04, Kanchanpur Email: [email protected] Phone No: 099-522569
Shraddha Joshi Tikapur Branch Tikapur-01, Kailali, Kailali Email: [email protected] Phone No: 091-560692
Dijai Raj Chataut Dadeldhura Branch Amargadi-5, Tufandanda, Dadeldhura, Dadeldhura Email: [email protected] Phone No: 096-420968
Deek Bahadur Mahara Dipayal Branch Dipyal Silgadhi municipality -01, dipyal, Doti Email: [email protected] Phone No: 094-412003
Deepak Kumar Chaudhary Attariya Sub Branch Godawari-01, Kailali, Kailali Email: [email protected] Phone No: 091-550386
Kamal Prasad Khanal Lamki Sub Branch Chuha- 01, Kailali, Kailali Email: [email protected] Phone No: 091-540670
Chakra Prasad Pant Belauri Sub Branch Belauri-6, Kanchanpur, Kanchapur Email: [email protected] Phone No: 099-580475
Ashok Kumar Bhandari Sukhad Sub Branch Ghodaghodi municipality -01, Sukhad, Kailali Email: [email protected] Phone No: 091-403176
Kishor Lekhak Jhalari Sub Branch Suklaphat municipality -4, Jhalari, Kanchanpur Email: [email protected] Phone No: 099-540253
Puran Lal Rana Masuriya Sub Branch Gauriganga Municipality -07, Kailali Email: [email protected]
Find Sanima Life Address Find the nearest Sanima Life office to you.